Xəbərlər

Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı

Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı

Bu gün Azərbaycan Texniki Universitetində Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu (STEPI) arasında həyata keçirilən “Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi çərçivəsində təşkil olunmuş F...

Ətraflı

27.10.2022

“Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə keçirilmişdir

“Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə keçirilmişdir

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu (STEPI) arasında həyata keç i ril ən “Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi çərçivəsində “Bilik laboratoriyası” formatında 4-cü onlayn mühazirə k...

Ətraflı

06.09.2022

AMEA YTP və STEPI-nin birgə icra etdiyi layihə ilə bağlı onlayn mühazirə dinlənilib

AMEA YTP və STEPI-nin birgə icra etdiyi layihə ilə bağlı onlayn mühazirə dinlənilib

Mayın 18-də AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı (YTP) və Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutunun (STEPI) birgə icra etdiyi “AMEA YTP-nin istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi çərçivəsində “Dövlət tədqiqat institutları və texnologiyaların kommersiyalaşdırlması” mövz...

Ətraflı

06.09.2022

“Əqli mülkiyyətin idarəedilməsi” mövzusu üzrə onlayn tədbir keçirilib.

“Əqli mülkiyyətin idarəedilməsi” mövzusu üzrə onlayn tədbir keçirilib.

27-28 aprel 2022-ci il tarixlərində AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar Parkının (YTP) təşkilatçılığı ilə STEPI (Koreya Elm və Texnologiya Siyasəti İnstitutu)  və YTP-nin birgə icra etdiyi “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi ç...

Ətraflı

06.09.2022

“Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi ilə bağlı ikinci onlayn tədbir keçirilib

“Azərbaycanda Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı: tətbiq və potensialın artırılması” layihəsi ilə bağlı ikinci onlayn tədbir keçirilib

AMEA - n ı n Y ü ks ə k Texnologiyalar Park ı v ə Koreya Elm v ə Texnologiya Siyas ə ti İ nstitutu ( STEPI ) aras ı nda 2022-2024- c ü ill ə rd ə h ə yata ke ç iril ə c ə k “ Az ə rbaycanda Y ü ks ə k Texnologiyalar Park ı n ı n istismar proqram ı: t ə tbiq v ə potensial ı n art ı r ı lmas ı...

Ətraflı

04.09.2022

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib

AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının istismar proqramı layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib

Martın 29-da “Azərbaycanda AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının (YT Park) istismar proqramı: tətbiq və bacarıqların artırılması” layihəsi üzrə ilk onlayn görüş keçirilib. YT Parkdan  AZƏRTAC -a bildirilib ki, tədbirdə Azərbaycan tərəfindən 6 yerli ekspert və 22 nəfərdən ibarət benefisiar qrup...

Ətraflı

04.09.2022