Texnologiyanın transferi və elmin kommersiyalaşdırılmasını təşviq edən və dəstəkləyən, həmçinin Azərbaycanda innovasiya ekosisteminin qlobal tələblər və yerli ehtiyaclar kontekstində inkişaf etdirən Platformadır.