Faydalı

useful-card

Məktəblər innovativ bacarıqlar üçün başlanğıc nöqtəsi

"Məktəblər innovativ bacarıqlar üçün başlanğıc nöqtəsi kimi"   Bünyamin Seyidov Yüksək Texnologiyalar Parkının şöbə müdiri, Innovasiya yaradıcı bir prosesdir. Hər bir yaradıcılıq prosesi istedadla yanaşı vərdişlərlə də müşayiət olunur. Müasir dövrdə innovasiyaların sürətli inkişafı ilə p...

useful-card

Texnoloji Transfer Ofislərinin fəaliyyəti haqqında

Texnoloji Transfer Ofisləri (TTO) akademik tədqiqat nəticələrinin səmərəli və sürətli kommersiyalaşdırılmasını təşkil edən və bununla bağlı fəaliyyətləri həyata keçirən qurumdur. Çox hallarda universitetlərin və texnoparkların tərkibində, eləcə də tədqiqat və inkişaf (R&D) fəaliyyətlərinə əh...

useful-card

İnnovasiya Sahibkarlığı və Texnoparklar

Dünyada qloballaşmanın, eləcə də yüksək texnologiyaların istehsalının və tətbiqinin təsiri ilə baş verən sürətli dəyişikliklər yeni yanaşmaları ortaya çıxarır. Baş verən proseslər innovasiya, təşəbbüskarlıq, ekosistem, texnopark, sənaye parkları, elm parkları, ağıllı zonalar, azad iqtisadi zonalar, ...